Súdne preklady

Profesionálne a expresné súdne preklady

v odbore anglický jazyk - slovenský jazyk

Prekladateľská a tlmočnícka činnosť

Vyučovanie anglického jazyka

PaedDr. Ing. Tatiana Škodová, PhD.

Fraštacká 17

920 01 Hlohovec

0908 186 836

tatiana.skodova (at) hlohovec.net